Ons werk in aantallen

De Raad voor de Kinderbescherming biedt op verschillende manieren inzicht in zijn statistieken. Naast ons Kijk op de Kinderbescherming jaarbericht, publiceren we instroomcijfers, wachttijden, het aantal onderzoeken per gemeente en jaarlijkse klachtenanalyses.

Jaaroverzichten

Jaarlijks publiceert de RvdK het Kijk op Kinderbescherming jaarbericht waarin we de belangrijkste ontwikkeling in ons werk duiden. Verder hebben we jaarlijks een Klachtenanalyse waarin zowel het aantal klachten wordt geanalyseerd als de wijze waarop deze zijn behandeld.