Ons werk in aantallen

De Raad voor de Kinderbescherming biedt op verschillende manieren inzicht in zijn statistieken. Naast ons Kijk op de Kinderbescherming jaarbericht, publiceren we instroomcijfers, wachttijden, het aantal onderzoeken per gemeente en jaarlijkse klachtenanalyses.

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming Verdeling zaken in 2021
Aantal
Beschermingsonderzoek18.602
Gezag en omgangsonderzoek4.849
Adoptie gerelateerde activiteiten1.888
Strafonderzoek9.459
Onderzoek schoolverzuim1.341
Coördinatie taakstraffen5.520

Aantal onderzoeken 2021

Beschermingsonderzoek 18.602
Gezag en omgangsonderzoek 4.849
Adoptie gerelateerde activiteiten 1.888
Strafonderzoek 9.459
Onderzoek schoolverzuim 1.341
Coördinatie taakstraffen 5.520
Brontabel als csv (199 bytes)

Jaaroverzichten

Jaarlijks publiceert de RvdK het Kijk op Kinderbescherming jaarbericht waarin we de belangrijkste ontwikkeling in ons werk duiden. Verder hebben we jaarlijks een Klachtenanalyse waarin zowel het aantal klachten wordt geanalyseerd als de wijze waarop deze zijn behandeld.