Ons werk in aantallen

De Raad voor de Kinderbescherming biedt op verschillende manieren inzicht in zijn statistieken. Naast ons Kijk op de Kinderbescherming jaarbericht, publiceren we instroomcijfers, wachttijden, het aantal onderzoeken per gemeente en jaarlijkse klachtenanalyses.

Aantal onderzoeken 2022

Beschermingsonderzoek 17.523
Gezag en omgangsonderzoek 4.007
Adoptie gerelateerde activiteiten 1.727
Strafonderzoek 8.801
Onderzoek schoolverzuim 1.378
Coördinatie taakstraffen 5.543

Jaaroverzichten

Jaarlijks publiceert de RvdK het Kijk op Kinderbescherming jaarbericht waarin we de belangrijkste ontwikkeling in ons werk duiden. Verder hebben we jaarlijks een Klachtenanalyse waarin zowel het aantal klachten wordt geanalyseerd als de wijze waarop deze zijn behandeld.