Risicofactoren

Het ontstaan van kindermishandeling heeft vaak te maken met een opeenstapeling van risicofactoren. De RvdK heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen risicofactoren en het voorkomen van kindermishandeling in een gemeente over de jaren 2015 en 2016.

Er bestaat een significant verband tussen de totale risicoscores van gemeenten en de gemiddelde instroom beschermingsonderzoeken per 10.000 minderjarigen. De risicoscores van de gemeenten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van de jeugdzorgregio waaronder zij vallen.