Seksueel misbruik

Kinderen hebben recht op een veilig thuis. Maar niet elk kind heeft een veilige omgeving waarin het opgroeit. Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Seksueel misbruik is een vorm van kindermishandeling. Het omvat alle gedragingen waarbij iemand over de grens van een kind of jongere gaat, waarbij deze wordt gedwongen, overgehaald, verleid, gemanipuleerd, gechanteerd of verplicht seksuele dingen te doen, zien, ondergaan of toe te staan die hij/zij niet wil of waar hij/zij nog niet aan toe is.

Een hoger risico op seksueel misbruik lopen kinderen met bijvoorbeeld een beperking, die in een instelling verblijven of in een instabiele gezinssituatie leven. Lees het interview met gedragsdeskundigen van de RvdK ‘Roep om meer aandacht voor seksueel misbruik’.  Elk kind dat in aanraking komen met de RvdK behoort tot de risicogroep. De RvdK vindt het daarom van belang dat met ieder kind de mogelijkheid van seksueel misbruik wordt besproken. Dat vindt Kim ook, zo vertelt zij in haar verhaal over misbruik ‘Van slachtoffer naar hulpverlener - Team Kim en de kracht van ervaringsverhalen’.