Formulier voor een verzoek Wet open overheid (Woo)

Via onderstaand formulier kunt u een Woo-verzoek indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Wilt u meer weten over de Woo en hoe we met uw Woo-verzoek omgaan? Die informatie vindt u op de pagina Wet open overheid

Verzoek Wet open overheid (Woo) indienen

Waarvoor gebruikt u dit formulier?(verplicht)
Geef in maanden aan voor welke periode uw verzoek geldt. Bijvoorbeeld van januari 2022 t/m april 2022
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens om uw Woo verzoek in behandeling te nemen of uw vragen over de Woo te beantwoorden.

Akkoordverklaring(verplicht)