Wet open overheid

Iedereen kan informatie opvragen over wat de Raad voor de Kinderbescherming doet. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Op deze pagina ziet u hoe u zo'n Woo-verzoek indient en hoe we het daarna verwerken. 

Informatie die openbaar wordt, publiceren we bij documenten. Ook vindt u daar het Woo-verzoek (anoniem gemaakt) en het Woo-besluit.

Een Woo-verzoek indienen

Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen met het formulier Wet open overheid.

Meer informatie over Woo-verzoeken