Ondertoezichtstelling

Een ondertoezichtstelling is een maatregel van kinderbescherming. De kinderrechter beslist of deze maatregel nodig is.