Pleegouderschap

Pleegouder worden is een ingrijpende stap. Het kan een groot verschil maken in het leven van een kind dat tijdelijk niet bij de ouders kan opgroeien. Pleegkinderen bevinden zich vaak in een kwetsbare positie en hebben een veilige en stabiele omgeving nodig. Daarom hebben pleegouders een grote verantwoordelijkheid. Aspirant-pleegouders hebben eerst een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig voordat ze een inhoudelijke beoordeling kunnen krijgen van de pleegzorgorganisatie.

Screening en Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

Om een contract te kunnen sluiten met een pleegzorgaanbieder moet je in het bezit zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. De belangrijkste stappen voor het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar zijn als volgt:

Beoordeling door de pleegzorgorganisatie

Na de afgifte van de VGB vervolgt de pleegzorgaanbieder het proces met een inhoudelijke screening. Hierbij wordt beoordeeld of de aspirant-pleegouder geschikt is om voor een pleegkind te zorgen. Dit proces bestaat uit gesprekken, huisbezoeken en verdere evaluaties om de geschiktheid vast te kunnen stellen en een veilige plaatsing van het kind goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Herscreening

Alle pleeggezinnen die pleegzorgvergoeding ontvangen in het kader van de Jeugdwet, moeten over een VGB beschikken. De meeste pleegzorgorganisaties vragen een herscreening na een paar jaar. De Verklaring van Geen Bezwaar is ook vereist bij een wisseling van pleegzorgaanbieder, bij de komst van nieuwe inwonende personen en indien de pleegouder gedurende twee jaren geen pleegouder is geweest.

Naslagwerk: ASAA protocol

De procedure voor de formele screening van de Raad voor de Kinderbescherming is ook vastgelegd in ons Protocol ASAA.