Wat is een taakstraf?

Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie daarvan. Bij een leerstraf moet de jongere een training volgen om zijn gedrag en sociale vaardigheden te verbeteren. Bij een werkstraf moet de jongere in zijn vrije tijd onbetaald werk doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om helpen in de keuken van een instelling of werken op een zorgboerderij of bij een kringloopwinkel. De rechter of officier van justitie kiest vaak voor een werkstraf.

In 2023 waren 5713 van 6326 taakstraffen voor jongeren werkstraffen. De rest bestond uit leerstraffen (505) en een combinatie van werk- en leerstraffen (108).

Waarom een taakstraf?

Er zijn verschillende redenen voor het opleggen van een taakstraf. Wanneer een jongere of iemand iets doet dat niet mag, kan dit onrust of schade veroorzaken. Door het uitvoeren van een taakstraf draagt de betrokkene bij aan het herstellen van die schade en levert zo een positieve bijdrage aan de gemeenschap.

Een taakstraf heeft ook een opvoedkundige functie. Het verplicht de jongere of de betrokkene om actief deel te nemen, op tijd te verschijnen en instructies op te volgen, wat bijdraagt aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfdiscipline. Daarnaast biedt een taakstraf de kans om nieuwe ervaringen op te doen en vaardigheden te leren. De jongere komt in contact met organisaties en individuen die een positief effect kunnen hebben, mogelijk zelfs waardering uiten voor het geleverde werk, wat zeer motiverend kan werken.

Welke jongeren krijgen een taakstraf?

De jongeren die een taakstraf krijgen, variƫren sterk in leeftijd, onderwijsniveau en hun ervaringen met het rechtssysteem. Dit kan kinderen omvatten van 12 tot 14 jaar, pubers van 15 tot 17 jaar, of zelfs jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar als hun zaak onder het jeugdrecht valt. Het kan gaan om zowel middelbare scholieren als studenten, jongeren met een licht verstandelijke beperking of jongeren met hoog denkniveau. Sommige van hen hebben misschien voor de eerste keer een wet overtreden, terwijl anderen al eerder met het rechtssysteem in aanraking zijn gekomen.

Hoe lang duurt een taakstraf?

De lengte van een taakstraf kan verschillen. Meestal duurt een taakstraf tussen de 20 en 120 uur. Het maximum is 240 uur. Hoe lang de taakstraf precies duurt hangt af van de ernst van het strafbare feit dat de jongere gepleegd heeft. De officier van justitie of de rechter bepaalt de duur van de taakstraf.

Jongeren voeren hun taakstraf vaak uit in de vakantie, het weekend of na schooltijd. Hierdoor duurt het soms maanden voordat ze klaar zijn met hun taakstraf.