Wat verwachten we van een taakstrafplaats?

Nederland telt ruim duizend taakstrafplaatsen: plekken waar jongeren hun taakstraf kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij vooral om non-profit instellingen en semi-commerciële organisaties en bedrijven. Denk aan welzijnsorganisaties, overheidsinstellingen, stichtingen, verenigingen en partijen die voor een deel afhankelijk zijn van subsidies. Als begeleider ondersteun je jongeren met een taakstraf actief op je werkplek. Dit doe je naast je normale werkzaamheden en op vrijwillige basis, waarbij je de jongere helpt bij zijn of haar taken.
 

Waar moet een taakstrafplaats aan voldoen?

  • Het is belangrijk dat de plaats waar de taakstraf wordt uitgevoerd geen winstoogmerk heeft.
  • Privacybescherming is essentieel. We raden aan de jongere als stagiair of vrijwilliger te introduceren bij collega's en klanten, om vooroordelen te vermijden.
  • Jongeren mogen niet te lang alleen zijn tijdens hun taakstraf. Regelmatig toezicht en begeleiding zijn vereist, en ze mogen niet omgaan met geld, alcohol, drugs, of medicijnen.
  • Niet elk type werk is geschikt. De werkzaamheden moeten veilig zijn en voldoen aan de Arbonormen, zonder bijzondere of veiligheidsrisico's.
  • Er vinden twee gesprekken plaats met de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Het is noodzakelijk dat de hoofdbegeleider een VOG kan overleggen die gericht is op het werk met jeugdigen. Deze aanvraag wordt door de Raad betaald. Ook wordt er een Arbo-risico-inventarisatie uitgevoerd.

Wat als werkgevers twijfelen?

Soms vragen werkgevers en leidinggevenden zich af of hun organisatie wel een taakstrafplaats moet worden. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet op hun gemak voelen bij jongeren die delicten hebben gepleegd. Of omdat ze zich afvragen of taakstrafbegeleiding niet te veel tijd kost. De RvdK neemt die twijfels graag weg. De RvdK adresseert twijfels van werkgevers over het aanbieden van een taakstrafplek. De coördinatoren taakstraffen verhelderen in persoonlijke gesprekken de tijd die begeleiding vraagt, afgestemd op het gedrag en de behoeften van de jongere. Er wordt gezamenlijk gekeken welke jongeren goed passen bij de organisatie en de taken, en de voordelen voor de organisatie worden besproken.