Brochure Als de Raad voor de Kinderbescherming u om informatie vraagt

In deze brochure leest u waarom wij u als informant benaderen en wat dat betekent.

Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doet, brengen wij de (gezins)omstandigheden van het kind in kaart. Vaak doen wij tijdens het onderzoek een beroep op informanten: mensen - zoals u - die het kind, de ouders of het gezin vanuit hun werk of privé goed kennen. Uw informatie stelt ons mede in staat om de situatie van het kind zorgvuldig in te schatten en de juiste conclusies te trekken.