‘Ik maak bewust tijd om na te denken hoe we kwetsbare kinderen beter kunnen helpen.’

Wat kan de Raad voor de Kinderbescherming béter doen? Met dit vraagstuk is regionaal beleidsadviseur Eline bezig. 

Regionaal beleidsadviseur Eline
  • Voornaam: Eline
  • Functie: Regionaal beleidsadviseur
  • Werklocatie: Utrecht en Lelystad
  • Werkt bij de RvdK sinds: 2008

‘Bij de Raad voor de Kinderbescherming zeggen we dat we het kind centraal stellen. Dan kijk ik als regionaal beleidsadviseur waar dat uit blijkt. En of het ook beter kan. Neem bijvoorbeeld de vele hulpverleners rondom een gezin. Kan dat ook anders worden georganiseerd? Ook onderzoek ik wat dat betekent voor onze collega’s, ketenpartners en de gezinnen zelf. Met zulke vraagstukken ben ik bezig.’

Hoe maak je ruimte om hierover na te denken?

‘Vrijdag is een dag waarop ik meestal weinig afspraken heb. Dan neem ik tijd om heel bewust na te denken hoe we kinderen beter kunnen helpen. Ik vind het heerlijk om thuis te werken. Geen treinritten van 2 uur per dag waarbij je nét op tijd de kinderen van de buitenschoolse opvang weet te halen. Kantoordagen plan ik bewust in. Want juist uit die informele gesprekken met collega’s haal je veel informatie.’

Op alle mogelijke manieren wil ik kijken hoe we het leven van kwetsbare kinderen beter kunnen maken. Dat zie ik echt als mijn opdracht.

Hoe betrokken is de Raad voor de Kinderbescherming als werkgever bij jou?

‘Onlangs vroeg mijn manager wat ik deed aan opleiding. Door zo’n vraag laat je werkgever zien je ontwikkeling belangrijk te vinden. Ik denk aan een training ‘Versterk je persoonlijke kracht’. Ik heb zin om me op persoonlijk vlak te ontwikkelen en iets totaal nieuws te leren.’                                                                                                                                                        

Regionaal beleidsadviseur kijkt naar collega

Kun je in je werk autonoom zijn?

‘In mijn werk is er ruimte om zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. Ik kan bijvoorbeeld zelf thema’s op de agenda zetten, intern en tijdens een overleg met ketenpartners. Zo las ik over het huisverbod, waar bij huiselijk geweld niet het kind, maar de geweldpleger tijdelijk uit huis wordt geplaatst. In Utrecht wordt deze bestuurlijke maatregel minder vaak ingezet dan in andere grote steden. Dat kaart ik dan aan. Op alle mogelijke manieren wil ik kijken hoe we het leven van kwetsbare kinderen beter kunnen maken. Dat zie ik echt als mijn opdracht.’

Vacatures Verbindende regionaal Adviseur Beleid (verschillende regio's)