Schoolverzuim

Elk kind heeft recht op onderwijs. Wanneer een leerling vaak of langere tijd niet naar school gaat, is dat een reden tot zorg. Door onderwijs te volgen, ontwikkelt een kind zich en kan het later zelfstandig meedoen in de samenleving. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkt samen met ketenpartners aan de aanpak van schoolverzuim.