Schoolverzuim

Elk kind heeft recht op onderwijs. Zodra een leerling regelmatig of langdurig verzuimt, is dit een reden tot zorg. Want de ontwikkeling van het kind komt dan in de knel. De Raad voor de Kinderbescherming doet dan, na overleg met ketenpartners, onderzoek naar de achterliggende problematiek.