Maatregelen en straffen voor jongeren

Een jongere die een strafbaar feit heeft gepleegd krijgt een straf, een maatregel of een combinatie daarvan opgelegd.

Een straf richt zich meer op vergelding (een vorm van schade vergoeden) en leedtoevoeging (de jongere het aangerichte leed laten voelen). De belangrijkste straffen zijn: geldboete, taakstraf en jeugddetentie.

Een maatregel richt zich meer op heropvoeding of behandeling. De belangrijkste zijn: PIJ, gedragsbeïnvloedende maatregel en vrijheidsbeperkende maatregel.

Bijna elke straf en maatregel kan voorwaardelijk worden opgelegd. Een voorwaarde kan zijn dat de jongere meewerkt aan toezicht en begeleiding jeugdreclassering.

Maatregelen en straffen voor jongeren