Werken als raadsonderzoeker

Als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming heb je een belangrijke taak: je komt op voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Wat het werk inhoudt en meer informatie over de functie lees je op deze pagina.

Inclusie

Bij de Raad voor de Kinderbescherming streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. Bij ons is iedereen welkom - ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, religieuze achtergrond of seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Vacatures voor raadsonderzoeker

Raadsonderzoeker Arnhem

Raadsonderzoeker Alkmaar

Raadsonderzoeker Groningen

Raadsonderzoeker Haarlem

Raadsonderzoeker Haaglanden

Raadsonderzoeker Leeuwarden

Raadsonderzoeker Lelystad

Raadsonderzoeker Rotterdam-Dordrecht

Raadsonderzoeker Utrecht

Raadsonderzoeker met casusregietaken in Middelburg

Raadsonderzoeker Middelburg

Waarom werken bij de Raad voor de Kinderbescherming?

  • Zinvol werk voor kwetsbare kinderen
  • Voldoende kansen om jezelf te ontwikkelen
  • Goede arbeidsvoorwaarden als rijksambtenaar

Het werk van een raadsonderzoeker

Zijn er ernstige zorgen of een kind veilig opgroeit? Dan komt de Raad voor de Kinderbescherming in beeld. Vaak krijgen we een verzoek van Veilig Thuis, een hulpverlener of gecertificeerde instelling (GI) om de situatie van een kwetsbaar kind in kaart te brengen. We onderzoeken dan wat de beste oplossing is voor het kind.

Als raadsonderzoeker doe je verschillende onderzoeken. Je spreekt met kinderen, hun ouders, familieleden en andere betrokkenen. Welke zorgen en risico’s zijn er? En welke mogelijkheden en oplossingen? Afhankelijk van het type onderzoek zijn er verschillende uitkomsten mogelijk. Je houdt rekening met verschillende invalshoeken en overlegt met een gedragsdeskundige en soms een juridisch deskundige. Vervolgens stel je een advies op en schrijf je een rapport. Hierin staat wat er volgens de Raad voor de Kinderbescherming nodig is om een kind veilig te laten opgroeien.

Op hoofdlijnen houden raadsonderzoekers zich bezig met:

  • Onderzoeksplannen maken
  • Gesprekken voeren met het gezin en andere betrokkenen
  • Zorgvuldig vastleggen van bevindingen
  • Overleggen met gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen
  • Adviesrapporten schrijven voor de kinderrechter

*Klassieke muziek speelt* Robert – Raadsonderzoeker: Als raadsonderzoeker kan ik echt iets betekenen voor kinderen en hun gezinnen. Ze komen bij ons als eerdere hulpverlening spaak is gelopen. Het is mijn taak om daar verandering in te brengen en als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dat is het zinvolle van mijn werk.

Anushka – Raadsonderzoeker: We raken betrokken bij beschermingsonderzoeken, strafonderzoeken en gezag en omgangsonderzoeken. Bij beschermingsonderzoeken brengen we in kaart wat de zorgen zijn die spelen binnen een gezin. We praten met de ouders, met de kinderen en proberen met onze pedagogische en juridische blik tot de beste oplossing te komen voor het kind.

Robert – Raadsonderzoeker: Bij strafzaken bezoek je jongeren op het politiebureau. Dan is het onze taak, als medewerker van het spoed-team, om een rapport op te stellen waarin je een advies aan de rechter geeft of de jongere wel of niet vrij mag komen. Het rapport schrijf je in samenwerking met een multidisciplinair team.

Anushka – Raadsonderzoeker: Als raadsonderzoeker heb je sowieso een SKJ-registratie nodig. Je moet goed kunnen schrijven, want rapporteren is een heel belangrijk onderdeel van het werk, en je krijgt te maken met hele complexe zaken. Dus weerbaarheid is zeer belangrijk. Het is leuk om te weten dat je hybride kan werken. Dat betekent dat je veel ruimte krijgt om thuis te werken. Ook zijn we zelforganiserend als team en dat biedt meer ruimte om de beste keuzes te maken voor het werk.

Robert – Raadsonderzoeker: Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming is een boeiende baan. Je bent een soort spin in het web, want je hebt te maken met ouders, met kinderen, en met instanties als scholen, rechtbanken, advocaten, officieren van justitie.

Anushka – Raadsonderzoeker: Soms kom ik thuis na een lange en zware dag, maar heb ik echt het gevoel dat ik heb bijgedragen in het leven van het kind. Het geeft echt een enorm gevoel van voldoening.

*Klassieke muziek speelt* Logo Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie en Veiligheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Vind jouw baan op www.werkenvoornederland.nl. *Klassieke muziek eindigt*

Maak kennis met onze recruiters

Heb je interesse in een baan bij de Raad voor de Kinderbescherming? Of zou je wat meer over het werk willen weten? Neem gerust contact op met een van onze recruiters. Ze vertellen je graag meer. Ook zijn ze je eerste aanspreekpunt bij vragen over je sollicitatie.