Stand van zaken 1 maart 2023

Beeld: ©RvdK

In februari 2023

Zijn er 2.985 zaken bij de Raad voor de Kinderbescherming aangemeld voor het doen van een onderzoek.

Is er in 2.852 zaken gestart met het onderzoek.
Wachten aan het einde van de maand 2.660 zaken op behandeling.
Werden er 3.143 onderzoeken afgerond.

De werkzaamheden van de RvdK variëren van een advies bij een strafzaak of een scheiding tot onderzoek bij ernstige opvoedingsproblematiek. Als de veiligheid van een kind in het geding is gaat de RvdK altijd direct aan de slag. In alle andere gevallen maakt de RvdK de afweging welke zaak als eerste een oplossing vereist. Daarbij kijken we onder meer naar de inhoud en de timing van een zaak. Bij strafzaken bijvoorbeeld is het van belang om de start van het onderzoek af te stemmen op het moment van de zitting van de rechtbank. Bij opvoedingsproblematiek gaat de al eerder gestarte hulpverlening gewoon door in afwachting van de start van het onderzoek van de RvdK.

Wanneer een zaak wordt aangenomen kan de RvdK meestal niet direct beginnen aan een onderzoek. In deze grafiek ziet u het gemiddeld aantal weken wachttijd van de onderzoeken die in de voorgaande maand van start zijn gegaan. Het gaat om landelijk gemiddelde cijfers. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Wat de wachttijd is in een individuele zaak hangt af van de jeugdzorgregio.

Wachttijd per soort onderzoek

Wachttijd per soort onderzoek
ZorgvraagGemiddeld aantal weken wachttijd
Bescherming4
Gezag en omgang10,5
Adoptie2,5
Straf4,5
Schoolverzuim6
Aantal zaken gestart in februari 2023
Bescherming 1.497
Gezag en omgang 358
Adoptie 142
Straf 749
Schoolverzuim 106

Klik op een categorie voor meer informatie over de verschillende soorten onderzoek die de RvdK onderscheidt.

Brontabel als csv (122 bytes)

Vragen & antwoorden

  • Wat bedoelen jullie met wachttijd?

Met de wachttijd bedoelen we de tijd tussen het moment dat de RvdK een verzoek tot onderzoek ontvangt (en daarmee gestart kan worden) en de feitelijke start van het onderzoek.

  • Hoe lang ‘mag’ een kind en/of gezin wachten?

Bij spoedzaken handelt de RvdK altijd direct. Voor de overige zaken streven we ernaar om binnen 10 dagen te starten met het onderzoek, maar dat lukt maar ten dele. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend.

In zaken die op de wachtlijst staan loopt de reeds gestarte hulpverlening door. Het is dus niet zo dat in beschermingszaken die zijn aangemeld geen hulp meer wordt geboden. Bovendien volgen we de zaken op de wachtlijst actief en kunnen we eerder met het onderzoek starten mocht dat nodig zijn.

  • Wat bedoelen jullie met ‘afgeronde zaak’?

Bij een afgeronde zaak is door de RvdK een passend advies gegeven. Dit kan zijn aan de rechtbank, het OM of de ouders. Een advies van de RvdK gaat altijd in concept naar ouders en/of kind en wordt met hen besproken.

Staat uw vraag hier niet bij? Vragen over wachttijden van specifieke zaken kunnen gesteld worden bij desbetreffende locaties van de RvdK.

De cijfers op deze pagina betreffen de gemiddelde wachttijden van de onderzoeken die in de afgelopen maand van start zijn gegaan. Deze wachttijden verschillen per regio en zijn onder andere afhankelijk van de instroom. Meer informatie over de instroomcijfers per gemeente kun je vinden op onze website https://www.cijfersrvdk.nl